86051d0c

कोल्ड रोल्ड रिब्ड स्टील बार तयार करणारे मशीन